ارتباط بامینای سرخ شرق

آدرس کارخانه:
خراسان جنوبی-بیرجند-شهرک صنعتی انتهای بلوار صنعت-خیابان مبتکران1
دفترمشهد:
بین سلمان فارسی4 و چهارراه کلاهدوز-پلاک -101 ساختمان فردیس - واحد1
دفترمرکزی:
تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان اورامان پلاک 18

تلفن:9-32255238 (056)
ایمیل: chapemina@gmail.com