معرفی شرکت صنایع چاپ و بسته بندی مینای سرخ شرق

صنایع چاپ و بسته بندی مینای سرخ شرق

قطب چاپ شرق کشوردرسرزمین رویش خورشیدایران زمین،خراسان جنوبی توان تامین 2000 تن انواع لفاف بسته بندی در ماه لفاف های دو لایه BOPP چند لایه سلولزی فویل های لاک دار و پلی اتیلن دار پاگت های ساندیس و ساشه های تخصصی

after